Welcome to The Arts Society Cardiff / Croeso i Gymdeithas Y Celfyddydau Caerdydd

The Arts Society Cardiff is a friendly, flourishing organisation of some 180 members drawn from Cardiff and the surrounding area. Our members have a wide range of interests and everyone is welcome. We meet at 2pm on the second Thursday of each month (except July, August and December) in the comfortable and lively surroundings of Chapter Arts Centre to enjoy a varied programme of illustrated Lectures given by experts in their field. We also organise Visits to places of interest and other Special Events, and we promote and support the whole range of the arts in our area through such initiatives as Heritage and Arts Volunteering

We are always happy to welcome new members and guests can attend lectures at a special one-off rate.  If you are interested in joining us and / or have any questions, please feel free to Contact Us.

 

Mae Cymdeithas y Celfyddydau Caerdydd yn fudiad cyfeillgar, ffyniannus gydag oddeutu 180 o aelodau o Gaerdydd a’r ardaloedd cyfagos. Mae ein haelodau’n meddu ar amrediad eang o ddiddordebau a rhoddwn groeso i bawb. Byddwn yn cyfarfod am ddau o’r gloch y pnawn ar yr ail ddydd Iau bob mis (ac eithrio misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr) yn amgylchedd cyfforddus a bywiog y Ganolfan Gelfyddydau yn Chapter i fwynhau rhaglen amrywiol o ddarlithoedd gan arbenigwyr yn eu maes. Rydym hefyd yn trefnu ymweliadau i fannau diddorol a mynychu digwyddiadau arbennig eraill ac rydym yn hyrwyddo a chefnogi amrediad cyfan y celfyddydau yn ein cylch drwy fentrau fel Gwirfoddoli ym meysydd Treftadaeth a’r Celfyddydau.

Mae’r wefan yn rhoi darlun llawn o’n gweithgareddau. Rydym bob amser yn fodlon i groesawu aelodau newydd ac fe all ymwelwyr ddod i’r darlithoedd ar delerau un-tro arbennig. Pe baech â diddordeb i ymuno gyda ni neu pe baech yn dymuno gofyn unrhyw gwestiynau, teimlwch yn rhydd i gysylltu gyda ni.    

TO JOIN PLEASE CONTACT THE SOCIETY

LOCATION

Chapter Arts Centre, Market Road
Canton
Cardiff
United Kingdom

CF5 1QE

MEETING TIMES

2.00pm on the second Thursday of each month, excluding July, August and December


Society Belongs to the WEST MERCIA area